Trainingsaanbod

Beter preken E-training

Creëer meer beleving - verbinding & impact 

Als voorganger draag je de Bijbelse boodschap uit van Troost, Bemoediging, Hoop en Liefde. Zodat dit vrucht kan dragen en zin en richting geeft aan de levens van mensen.

De volgende tekst uit Hebreeën 4:12 omschrijft de kern van deze boodschap als geen ander:

Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden.

Wat leer je?

Tijdens de e-training ‘Beter Preken’ leer je hoe je de Heilige Schrift met impact vertaalt naar de actualiteit van alle dag. Door alle facetten van je stem te benutten: toon – volume – taal – ritme. En het op natuurlijke wijze gebruiken van lichaamstaal – rustpauzes en kijken.

Hoe maak je tijdens een preek (meer) contact en verbinding met de geloofsgemeenschap? Zodat de 'vonk' overslaat?     

Hoe maak je een betere preek, met veel minder voorbereiding? Zodat er meer tijd overblijft voor andere belangrijke taken die je worden toebedeeld. Vaak onverwachts. Als iemand ziek wordt, of overlijdt, en de vraag rijst: ‘Waarom?’ Of: ‘Hoe kan ik dit moedig dragen? Momenten waarop er behoefte is aan troost en bemoediging.

Maar ook wanneer je samen dankbaar kunt zijn en de geschenken in het leven wilt vieren: Mensen die elkaar het ja-woord geven, de geboorte van een nieuw leven…

Pieter Frijters trainde de afgelopen 25 jaar duizenden mensen in spreken en presenteren met impact. Waaronder predikanten en andere kerkvoorgangers. Op veler verzoek is deze training nu ook online beschikbaar. In een speciale editie, puur gericht op hen die het verlangen hebben het Woord van God met impact uit te dragen.

De lessen bevatten video’s met een duidelijke uitleg, tips en oefeningen. De ervaring leert dat de stof zijn vruchten afwerpt en veel ‘óh ja’-momenten oplevert. En eveneens hoog wordt gewaardeerd door (s)prekers die kunnen bogen op veel ervaring.

  • E-TRAINING DOCENT: Pieter Frijters
     
  • E-Training pakket:  5 modules - 27 lessen
     
  • Investering: € 195,- incl. btw.


Klik hier >> om de e-training te bestellen. 
(LET OP: je wordt doorgelinkt naar mindtuning.com, onze andere site).

Terug naar het overzicht
Meer dan 28.000 professionals volgden onze trainingen.
wwf ah
vattenfall menzis
rabobank ohra
mvj kpn
fiat perry sports
philips ing
tno tu-delft
abp abn
achmea ahoy
asr aviko
bp cz
danone dnb
dela fontys
gemeente utrecht haagse hogeschool
ahold politie
reaal unilever
veghel venlo
zwitserleven interpolis
knvb nn
nhl eneco
shell vu wageningen