Drijfveren Pieter Frijters stottertherapie

Waarom tijdens stottertherapie technieken aanleren waar een normaal mens van gaat stotteren?

Vroeger zelf een stotteraar

Pieter Frijters: Als kind stotterde ik 3 maanden voor mijn verjaardag en 3 maanden voor Sinterklaas. De tijd kon mij niet snel genoeg gaan, vanwege de cadeaus en de spanning die mijn moeder er in hield. Ook had ik moeite om de letters B en D uit te spreken. Ze klonken als een P en een T. Ik groeide vervolgens vanzelf over mijn stotteren heen.

Onnatuurlijke technieken tegen stotteren

Toen in 1992 de eerste stotteraars bij mij aanklopten met de vraag of MindTuning™ ook werkte tegen stotteren, vond ik dat een uitdaging. Alle stotteraars hadden therapieën gevolgd met als gevolg een ‘onnatuurlijke’ manier van spreken. Zo wist ik uit ervaring dat geen topspreker let op zijn ademhaling, geen enkele zin vooraf bedenkt en al helemaal niet let op zijn middenrif. Zelfs operazangers doen dat niet wanneer ze spreken.

Jarenlange therapie

Ik was ontdaan toen ik ontdekte dat stotteraars vaak jarenlang in therapie waren bij stottertherapeuten: speciaal hiervoor opgeleide logopedisten. Ik ontmoette alleraardigste therapeuten die met de beste bedoelingen stotteraars dingen aanleren waar een normaal mens van gaat stotteren. Oordeel zelf en bekijk De NCRV-documentaire ‘Als de adem stokt’ onderaan de pagina.

Stotteren is geen aangeboren spraakgebrek

Stottertherapeuten gaan er ten onrechte van uit dat stotteren een afwijking is. Vandaar hun, in mijn ogen, vaak onzinnige therapieën. Bij minder dan 2% is stotteren een afwijking waar iemand mee geboren is. Maar die is niet te verhelpen met therapie. Ik voelde me daarom verplicht om op zoek te gaan naar dé oplossing voor stotteraars.

Waarom stotteraars kunnen zingen

Op zoek naar het antwoord op de vraag waarom stotteraars wel kunnen zingen, kwam ik snel achter de reden hiervan: tijdens het zingen ken je de tekst en hoef je niet meer na te denken. Zingen heeft een toonladder en een ritme. Er is nog iets wat je anders doet, maar dat houd ik even achter. Dat samen zorgt ervoor dat het onmogelijk wordt om tijdens het zingen te stotteren.

Spraakmotoriek

Het viel mij op dat tijdens het stotteren de spraakmotoriek van een stotteraar het altijd laat afweten. Zelfs wanneer het lijkt dat het met die motoriek goed zit, is er altijd iets in het systeem wat hapert. Zodra één minuscuul detail in het totale motorische systeem stagneert, blokkeert de stem.

Programmafoutje

Doordat ik met duizenden mensen werkte die een sociale fobie hadden vond ik gelijkenissen. In hun mind maken ze dezelfde programmafoutjes als mensen die stotteren.

Subtiele non-verbale signalen

Omdat mijn werk bestaat uit waarnemen zonder uitgangspunt, ontdekte ik dat stotteraars kleine spannings-signalen afgeven, die het stotteren verergeren. Deze signalen blijken bij iedere stotteraar net weer even iets anders.

Kijkgedrag

Ook het kijkgedrag van stotteraars vertoont veel overeenkomsten met mensen die een sociale fobie hebben. Ik ontdekte 2 grote overeenkomsten die direct zijn af te leren.

Natuurlijke topsprekerstechnieken

Sinds jaar en dag is mijn bedrijf Spreek.nl in Nederland marktleider in presentatietrainingen. Veel politici, topmensen uit het bedrijfsleven en tv-presentatoren zijn door mij getraind in ‘goed presenteren’. Ik ontdekte bij sprekers met aanleg verborgen technieken die het spreken veel gemakkelijker maken.

MTRT™ Mind-Toon-Ritme-Taal

Voor topsprekers en managementgoeroes ontwikkelde ik MTRT™. Een spreektaal die direct doordringt in ieders mind en je ademhaling automatisch reguleert. Voor stotteraars blijkt het een top oplossing te zijn om gemakkelijker te spreken. Het vormt een belangrijk onderdeel van de MindTuning stottertherapie.

Stottercode ontdekt

Een juiste interpretatie van de combinatie van mijn ondervindingen noem ik de stottercode. De sleutel waarmee 98% van de stotteraars met een redelijke inzet definitief van stotteren afkomt. De 2% mensen met spraakafwijkingen kan ik aanzienlijk beter leren spreken, maar niet definitief van het stotteren afhelpen.

NCRV documentaire over stottertherapie

Meer dan 28.000 professionals volgden onze trainingen.
wwf ah
vattenfall menzis
rabobank ohra
mvj kpn
fiat perry sports
philips ing
tno tu-delft
abp abn
achmea ahoy
asr aviko
bp cz
danone dnb
dela fontys
gemeente utrecht haagse hogeschool
ahold politie
reaal unilever
veghel venlo
zwitserleven interpolis
knvb nn
nhl eneco
shell vu wageningen